سرامیک که تغییر دما باعث عوض شدن رنگ آن می شود.

استفاده از سرامیک دیوار به سایز دیوار بستگی دارد. قیمت سرامیک براق  متغیر می باشد. هر چه دیوار بزرگ تر باشد قیمت استفاده آن بیشتر می شود.

یکی از مصالحی که زیاد در ساختمان به کار می رود سرامیک می باشد که برای قسمت های مختلف خانه از سرامیک استفاده می شود. قیمت سرامیک پذیرایی  به میزان کارکرد سرامیک و جنس سرامیک بستگی دارد.

همه مردم توان استفاده از سرامیک های گران قیمت را ندارند. قیمت سرامیک تبریز برای این افراد بسیار مناسب می باشد. سرامیک ارزان در سراسر کشور به فروش می رسانند.

یکی از قسمت هایی که سرامیک از آن استفاده می شود سرویس بهداشتی می باشد. سرامیک دیواری  در همه قیمت ها و با انواع مدل ها در سراسر کشور به فروش می رسد.